Bygga uterum – det bästa sättet att förlänga sommaren

Borrmaskin och spikar

Genom att bygga uterum kan du förlänga sommaren och få ut mer av ditt hus. Beroende på vilket material du väljer till tak och väggar kan du få ditt uterum frostfritt, vilket öppnar upp för flera möjligheter. Byggföretag Ekerö har byggt flera uterum i lösvirke. Fördelen med ett lösvirkesbygge är att du helt kan anpassa ditt uterum efter dina behov och efter vad som passar stilen på ditt hus bäst.

Uterum för dig som redan har en altan

Om du har en befintlig altan går det utmärkt att bygga ett inglasat uterum. Det viktiga att tänka på är huruvida din befintliga altan kommer att tåla vikten av glas och väggar. En erfaren snickare kan hjälpa dig att titta på detta. Många undrar om det behövs bygglov för uterum, det gör det i följande fall:

  • När ett väggmonterat uterum är större än 15 kvm
  • Ett fristående uterum som är större än 25 kvm
  • I specifika fall, som när en byggnad har kulturhistorisk värde